ANTOKA OY FO-nummer: 2345360-0

  • 1994 inleddes affärsverksamhet som erbjöd Hemsjukvårds- och hemvårdstjänster
  • 2011 grundades aktiebolag Antoka Oy, förutom Hemvårdsservice även Expertservice
  • 2018 försäljning av Hemvårdsserviceverksamheten till Debora Oy
    Expertservices affärsverksamhet fortsätter

Debora Oy köpte 1.1.2018 Antoka Oy:s hemvårdsservice

Antoka Oy:s Hemvårdsservice är Eeva-Liisa Kangas tillsammans med 7 anställda – alla yrkeskunniga inom vårdbranschen – den ledande privata servicesedelproducenten i Borgå med omnejd.
Verksamheten fortsätter som förut. Kunder och anställda flyttas över till den nya ägaren och även företagaren Eeva-Liisa Kangas fortsätter i Deboras organisation.
Debora Oy är ett finländskt riksomfattande företag inom hälsovårdsbranschen, med verksamhet i över 100 kommuner och med 800 anställda.

Eeva-Liisa
Eeva-liisa Kangas
Sjukskötare, företagare, grundare